Evanjelický cintorín Kozia brána

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1978. Nachádza sa na ulici Šulekova v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Cintorín. Cintorín bol vybudovaný po roku 1783. Upravovaný bol pred rokom 1820, pred rokom 1848, pred rokom 1865 a v 60.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys.

Park. Súčasťou cintorína je park s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom z obdobia po roku 1783. Upravovaný bol pred rokom 1820, pred rokom 1848, pred rokom 1865 a v 60.rokoch 20.storočia.

Ohradný múr. Od 2.polovice 19.storočia park chránil ohradný múr, ktorý bol upravovaný v 60.rokoch 20.storočia. Dnes z murovaného múru s kovovou výplňou sú iba torzá úsekov od ulice Bradlianska.

Cintorínska kaplnka.

Hrob J. A. Bäumlera s náhrobkom.

Hrob J. L. Bellu s náhrobkom.

Hrob I. Horvátha s náhrobkom.

Hrob J. Kvačalu s náhrobkom.

Hrob A. Güntherovej-Mayerovej s náhrobníkom.

Hrob J. Merganca s náhrobkom.

Hrob M. Ruppeldta s náhrobkom.

Hrobka rodiny J. Jeszenáka s náhrobníkmi.

Náhrobník.

Náhrobník A. Baumerth so stĺpom.

Náhrobník T. Beck so sochou.

Náhrobník J. Edlera von Berendy.

Náhrobník J. Ch. Brandntera.

Náhrobník F. Cellera s reliéfom.

Náhrobník M. Dobrovitsa.

Náhrobník K. Fitzelmayera s reliéfom.

Náhrobník J. Freyseysena.

Náhrobník G. Gábrisa so sochou.

Náhrobník Ch. Gasela.

Náhrobník J. Glücka.

Náhrobník P. Guggenbergera.

Náhrobník E. Habermanna so sochou.

Náhrobník T. Heima.

Náhrobník R. Herczegha.

Náhrobník G. Heszlera.

Náhrobník K. Huttera s reliéfom.

Náhrobník T. a Ch. Johanna.

Náhrobník K. Rehwalda von Jochen so sochou.

Náhrobník M. Lehnera.

Náhrobník E. a T. Madera.

Náhrobník E. Michnaya.

Náhrobník neznámeho šľachtica so sochami.

Náhrobník M. Pietrovej so sochou.

Náhrobník D. Porubského s reliéfom.

Náhrobník H. Prechtla a H. Luntzera.

Náhrobník J. Riednera.

Náhrobník J. G. Reidnera.

Náhrobník J. Schmidta so sochami a mrežovou ohradou.

Náhrobník T. Schön.

Náhrobník L. Schustera so sochou.

Náhrobník R. Sperla so sochou.

Náhrobník A. Stelzera s urnou.

Náhrobník F. S. Stromszky.

Náhrobník P. Szandtner.

Náhrobník A. Szokola so sochou.

Náhrobník Ľ. Valacha s reliéfom.

Náhrobník R. Varadina. 

Náhrobník F. Wowyho so sochou.

Náhrobník rodiny Bäumler s krížom.

Náhrobník rodiny Fülep.

Náhrobník rodiny Hackenberger s mrežovou ohradou.

Náhrobník rodiny Pfeiffer.

Náhrobník rodiny Samarjay s mrežovou ohradou.

Náhrobník rodiny J. Schmidta so súsoším.

Náhrobník rodiny Schwabach so súsoším.

Náhrobník rodiny L. Weisza s plastikou a mrežovou ohradou.

Náhrobník rodiny Zechmeister s reliéfom.

Náhrobník so súsoším matky s deťmi.

Náhrobník s rozetou.

Náhrobník s torzom kríža.

Náhrobok K. Kanku s reliéfmi a mrežou ohradnou.

Náhrobok rodiny Baranyay s mrežovou ohradou.

Náhrobok rodiny Carla Grüneberga s reliéfmi.

Náhrobok rodiny Martinček s reliéfom.

Leave a Reply