Ondrejský cintorín

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1978. Nachádza sa na ulici 29.augusta v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Cintorín. Cintorín z roku 1784 s nepravidelným pôdorysom. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1978-1982.

Park. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1988.

Brána so sochou. Neskoroklasicistická vozová hlavná brána Cintorína svätého Ondreja bola pravdepodobne postavená v období 1830 až polovica 19.storočia. Predpokladá sa, že jej autorom je Ignác Feigler ml. Stojí na západnej strane areálu cintorína. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1988.

Kaplnka Panny Márie.

Kostol povýšenia vznešeného a životodarného kríža.

Márnica. Eklekticistická budova grécko-katolíckej fary, bývalej márnice, bola postavená v 2.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 20.storočia a v roku 1998. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Solitér stojí v západnej časti citorína. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1988.

Brána. Murovaná eklekticistická brána pre peších z polovice 19.storočia sa nachádza v západnej časti areálu cintorína. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1988.

Hrob A. Albrechta s náhrobníkom.

Hrob J. N. Batku s náhrobníkom.

Hrob I. Gessaya s náhrobníkom.

Hrob M. Hladkej-Hodžovej.

Hrob K. Jettinga s náhrobníkom.

Hrob F. Knauza s mrežovou ohradou.

Hrob A. Kornhubera s náhrobníkom.

Hrob E. Lehockého s náhrobníkom.

Hrob J. Móczika s náhrobkom.

Hrob T. Ortvaya s náhrobníkom.

Hrob A. Rigeleho s náhrobníkom.

Hrob V. a F. Rumpelmayerovcov s náhrobkom.

Hrob V. Šrobára s náhrobníkom.

Hrob F. Urbánka s náhrobníkom.

Hrob I. Žabotu s náhrobníkom.

Náhrobná doska rodiny doktora Kovátsa s medailónom.

Náhrobník Š. Baumanna so sochou.

Náhrobník V. Bikszárdyho s medailónom.

Náhrobník M. Blanarovits so sochou.

Náhrobník F. Eysnera s reliéfom.

Náhrobník F. Grawa so sochou.

Náhrobník B. Grubera s reliéfom.

Náhrobník J. J. Gürtha so sochou.

Náhrobník N. Heima s reliéfom.

Náhrobník M. Horváthovej s reliéfom.

Náhrobník J. Hosteka s reliéfom.

Náhrobník A. a A. Keusch s reliéfom.

Náhrobník J. Edle von Klempa so sochou.

Náhrobník K. Mahra s reliéfom.

Náhrobník R. Pintéra s reliéfom.

Náhrobník A. Szecsen de Temerin.

Náhrobník E. Teplý s reliéfom.

Náhrobník S. Wiess von Schrattelhal  s reliéfom a medailónom.

Náhrobník rodiny De Paully so sochou.

Náhrobník rodiny Jablanczy a Florian s krížom.

Náhrobník rodiny Hörnes.

Náhrobník rodiny Kampany.

Náhrobník rodiny K. Kampfmüllera so sochou.

Náhrobník rodiny Kovács so sochou.

Náhrobník rodiny Lafranconi so sochou a medailónom.

Náhrobník rodiny Linzboth so sochou.

Náhrobník rodiny Molec s reliéfom.

Náhrobník rodiny Petz.

Náhrobník rodiny Reischl so sochou.

Náhrobník rodiny Steinbarzer s mrežovou ohradou.

Náhrobník rodiny Benzel Sterman.

Náhrobník rodiny Uxa so sochou.

Náhrobník rodiny Wachtler so sochou.

Náhrobník rodiny Weisz so sochou.

Náhrobník rodiny Wimmer so sochou.

Náhrobok J. Batka.

Náhrobok J. Dacha so sochou.

Náhrobok A. Danka.

Náhrobok K. Dietrich so sochou.

Náhrobok J. Eysnera.

Náhrobok J. Floriána a Š. Sommera.

Náhrobok rodiny Freymann-Kochlow so sochou a mrežou.

Náhrobok A. von Gaal.

Náhrobok M. Kchypovej.

Náhrobok J. a A. Kohl s mrežou.

Náhrobok J. Reimanna a F. Kohla s mrežou.

Náhrobok R. a M. Kohlhuber.

Náhrobok J. Kremnicsku.

Náhrobok E. Lehotského.

Náhrobok J. Ludwiga ml.

Náhrobok T. Ludwig.

Náhrobok A. Markovics de Csernek.

Náhrobok F. Martinengu s mrežou.

Náhrobok M. Nabelkovej.

Náhrobok obelisk.

Náhrobok M. Pagerku so sochou.

Náhrobok J. Parthenschlager.

Náhrobok F. Pomgrácza.

Náhrobok A. Rescha.

Náhrobok R. Ronaya s reliéfom.

Náhrobok s figurálnym reliéfom.

Náhrobok J. a A. Schmidt.

Náhrobok doktora H. Schmidta s medailónom a sochou.

Náhrobok J. Schwarz.

Náhrobok so sochou anjela.

Náhrobok so súsoším a mrežou.

Náhrobok F. Steinera s medailónom a sochou.

Náhrobok W. Straucha.

Náhrobok I. Šubíka s medailónom.

Náhrobok J. Vilikovského.

Náhrobok G. von Lippe-Wintrupp.

Náhrobok G. Wolffa s mrežou.

Náhrobok M. Zambottiho.

Náhrobok rodiny Eder.

Náhrobok rodiny Eremit.

Náhrobok s krížom a mrežou.

Náhrobok s krížom.

Náhrobok rodiny Fasold.

Náhrobok rodiny Feigler.

Náhrobok rodiny Kiettling.

Náhrobok rodiny Klag.

Náhrobok rodiny Lovassy so sochou.

Náhrobok rodiny Ludwig.

Náhrobok rodiny E. Majscha s reliéfom.

Náhrobok rodiny Rigele-Platt s reliéfom.

Náhrobok rodiny Siersch s mrežou a svietnikmi.

Náhrobok rodiny Tagányi s mrežou.

Náhrobok rodiny Torma s mrežou.

Pohrebná kaplnka rodiny von Müller.

Pohrebná kaplnka rodiny Rakovszkých.

Pohrebná kaplnka rodiny Strasser-Polgár.

Pohrebná kaplnka rodiny Wachtler.

Socha.

Šľachtický náhrobník.

Leave a Reply