Slavín

Národná kultúrna pamiatka Cintorín s pamätníkom vyhlásená v roku 1963. Symbolické pohrebisko, hromadný hrob, vojakov sovietskej armády padlých na území mesta v roku 1945 stojí na mieste bývalých vinohradov a záhrad v chotárnej polohe Himmelspirzelu. Názov areálu je prevzatý po 2.svetovej vojne z pražského Slavína, hrobky významných osobností českého národa na cintoríne pri Chráme svätého Petra a Pavla na Vyšehrade. Architektúra podľa víťazného návrhu architekta profesora Jána Svetlíka sa realizovala v rokoch 1947-1960. Sochárska výzdoba je dielom akademických sochárov A. Trizuliaka, T. Bártfaya, L. Snopeka, J. Kulicha a R. Pribiša. Sklenenú mozaiku v pietnej sieni vytvoril A. Castiglione a maliarskou výzdobou prispel J. Krén. Celý Slavín sa nachádza v Pamiatkovej zóne. NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty:

Pamätník s terasou. Pamätník sovietskej armády na Slavíne bol postavený v štýle socialistického realizmu. Stojí na hornej terase. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný. Postavený bol v rokoch 1957-1967. Autorom architektúry je J. Svetlík. Upravovaný bol koncom 20.storočia a na prelome 20. a 21.storočia.

Plastika. Na vrchole pylónu stojí plastika, socha, Víťazného vojaka z rokov 1957-1959. Autorom je akademický sochár A. Trizuljak.

Terasa s hrobmi. Hlavná terasa s hrobmi má obdĺžnikový pôdorys. Bola vybudovaná v roku 1946. Upravovaná bola v rokoch 1957-1960. Autorom architektúry je J. Svetlík. Nachádza sa v centrálnej časti.

Terasa s hrobmi. Dolná terasa s hrobmi s obdĺžnikovým pôdorysom bola vybudovaná v roku 1946. Upravovaná bola v rokoch 1957-1960. Autorom architektúry je J. Svetlík. Nachádza sa východne od hlavnej terasy.

Schodisko. Hornú a dolnú terasu s hrobmi spája ústredné, hlavné schodisko v južnej časti, vybudované v roku 1960. Autorom architektúry je J. Svetlík a sochár L. Snopek.

Súsošie I. Súsošie Nad hrobom spolubojovníka z rokov 1958-1959. Autorom je akademický sochár T. Bártfay. Nachádza sa na hornej terase na hlavnom schodisku.

Súsošie II. Súsošie Po boji z roku 1958. Autorom je akademický sochár J. Kulich. Nachádza sa na hornej terase na hlavnom schodisku.

Súsošie III. Súsošie Vďaky, dievčatá s kvetmi, vybudované v rokoch 1961-1963. Autorom je akademický sochár J. Kostka. Nachádza sa na podeste hlavného schodiska.

Súsošie IV. Súsošie Vďaky, dievčatá so stuhami, vybudované v rokoch 1961-1963. Autorom je akademický sochár J. Kostka. Nachádza sa na podeste hlavného schodiska.

Figurálny reliéf. Na čelnej stene hlavného schodiska je od roku 1960 umiestnený figurálny reliéf Prísahy na bojovú zástavu. Autorom je akademický sochár L. Snopek.

Park. Celý komplex stojí v parku s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom, vybudovaným v roku 1960, ktorý tvorí cintorín sovietskej armády.

Leave a Reply