Ľudový dom s areálom Bory 17

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Nachádza sa v strede obce Bory 17. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Kamenný ľudový dom z roku 1870. Upravovaný bol v 20.storočí. Prízemná stavba s päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Kamenná a tehlová stodola (humno) z konca 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa južne, za domom č.17.

Vahadlová studňa. Studňa z konca 19.storočia.