Ľudová architektúra v Brhlovciach

Kamenné murované domy pochádzajú z 19.storočia. Šambrány okien a ostenia bránok sú reliéfne zdobené. V časti obce Šurda a Dolina pôvodné skalné obydlia, vtesané do pórovitých tufov a tufitov.

Ľudový dom Brhlovce 118.

Ľudový dom Brhlovce 139.

Ľudový dom a pivnica Brhlovce 109.

Ľudový dom a pivnica Brhlovce 137.

Maštaľ s komorou Brhlovce 242.

Skalné obydlie Brhlovce 126.

Skalné obydlie Brhlovce 127.

Skalné obydlie Brhlovce 128.

Skalné obydlie Brhlovce 129/1.

Skalné obydlie Brhlovce 129/2.

Skalné obydlie Brhlovce 129/3.

Skalné obydlie Brhlovce 129/4.

Skalné obydlie Brhlovce 130.

Skalné obydlie Brhlovce 132.

Skalné obydlie Brhlovce 133.

Skalné obydlie Brhlovce 135.

Skalné obydlie Brhlovce 136.

Skalné obydlie Brhlovce 138.

Skalné obydlie Brhlovce 139.

Skalné obydlie Brhlovce 140.

Skalné obydlie Brhlovce 141.

Skalné obydlie Brhlovce 142.

Skalné obydlie Brhlovce 143.

Skalné obydlie Brhlovce 144.

Skalné obydlie Brhlovce 146.

Skalné obydlie Brhlovce 147.

Skalné obydlie Brhlovce 148.