Kostol svätého Vavrinca, mučeníka v Lorinčíku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pôvodný historizujúci jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Vavrinca, mučeníka bol postavený z darov veriacich v roku 1813. Pôvodne to bola kaplnka zasvätená svätému Vavrincovi. V roku 1932 takisto z darov veriacich bola táto kaplnka rozšírená a prebudovaná na terajší kostol. Stavebné práce viedol súkromný podnikateľ Juraj Ruščin z Bašky. Na jar 1932 kostol vysvätil biskup Čársky. V rokoch 1970-1972 sa snažili pre potreby veriacich kostol znovu rozšíriť. Naplánovala sa aj prístavba a začalo sa aj so stavbou obvodových múrov. Vtedajší režim cez políciu 17.11.1972 zasiahol a začiatky prístavby ťažkými mechanizmami zbúral. Po dlhých administratívnych prieťahoch sa v roku 1989 podarilo rozšíriť iba sakristiu kostola. V roku 1997 pred Veľkou nocou bol zrenovovaný hlavný oltár a bol pozlátený bohostánok, spodná časť oltára bola zbúraná. V októbri 2006 sa robili rekonštrukčné práce, ktoré sa týkali hlavne interiéru kostola, prebudovanie sakristie kvôli rozšíreniu priestoru v kostole, nová dlažba a vymaľovanie a tiež nový kamenný oltár a ambón. Dňa 16.decembra 2006 sa konala slávnostná konsekrácia obnoveného kostola za účasti otca arcibiskupa A. Tkáča. Pred kostolom stojí jediný kríž v obci, ktorý pôvodne stál v Košiciach. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom sa nachádza v severovýchodnej časti obce na cintoríne.