Kostol svätého Bartolomeja v Myslave

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Filiálny rímsko-katolícky farský Kostol svätého Bartolomeja bol postavený pred rokom 1382. Barokovo prestavaný bol v rokoch 1778-1792. Po požiari v roku 1808 bol znovu vybudovaný. Vnútorné rozmery lode kostola sú 16×10,5m. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou, v priestoroch zaklenutá klenbami. Pred štítovým priečelím bola v roku 1873 dodatočne pristavaná malá predsieň spolu s vežou kostola. Hlavný oltár je z roku 1942. Je to kamenná architektúra s pilastrami a ústredným výklenkom v ktorom je umiestnená plastika svätého Bartolomeja, apoštola v nadživotnej veľkosti. Po stranách v oltári sú plastiky svätej Anny a svätého Juraja. V roku 1990 všetky okná kostola boli vymenené za vitráže so zobrazením svätého Michala, Fatimskej Panny Márie, svätých košických mučeníkov a iných. Strop kostola je vyzdobený freskami. V svätyni sú znázornení v chóre sa modliaci dominikáni, v lodi je vyobrazená Ježišova Reč na hore a na tretej freske je svätý Cyril a Metod ako vyučujú slovenský ľud. Po stranách sú vyobrazenia evanjelistov. V roku 2008 bola prevedená rozsiahla rekonštrukcia a rôzne úpravy kostola. Architektonicko-stavebné riešenie je dielom Ing. arch. Mariána Bobrovského. Mramorový obetný oltár má abstrahovanú formu srdca zasiahnutého mečom hriechov, pripraveného odpúšťať. Krivka obetného oltára má odraz v tvarovom riešení ambóny, sedes, forme lavíc ako aj prístavby spovedných miestností. Kostol je podlahovo vykurovaný. Orgán je jednomanuálový s pedálmi a mechanickou traktúrou 10 registrov, firmy Rieger, Budapešť, Opus 846. Najstarším artefaktom v kostole je kamenná krstiteľnica datovaná rokom 1735. Vo svätyni kostola je umiestnený veľký obraz (250×150cm), ktorý je evidovaný ako hnuteľná kultúrna pamiatka. Centrum kompozície obrazu tvorí svätý Bartolomej krstiaci pohanskú princeznú. Sloh je typicky barokový z obdobia okolo roku 1760. Vo veži kostola sú tri zvony. Vežové hodiny, ktoré sú stále funkčné, boli prenesené z košického kostola dominikánov. Nachádza sa na ulici Myslavská v strede obce.