Kostol svätého Michala, archanjela v Poľove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Klasicistický farský rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela z roku 1822. Upravovaný bol v roku 1858. Veža bola v rokoch 1896-1901 prestavaná do súčasnej podoby a výšky 31m. V rokoch po 1.svetovej vojne sa uskutočnili niektoré sanačné práce a podobná situácia sa zopakovala aj po 2. svetovej vojne. Ďalšie úpravy prebehli v 50.rokoch 20.storočia a v rokoch 1960-1963. V rokoch 1995-1997 bola rekonštruovala strecha veže a fasáda. Posledná radikálna moderná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2001. Jednovežová jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, so širokým rovným záverom presbytéria a pristavanou sakristiou. Nachádza sa v strede obce.