Kostol svätého Gorazda v Mikušovciach

Kostol svätého Gorazda v Mikušovciach

Moderný rímskokatolícky Kostol svätého Gorazda bol postavený v rokoch 1990-1999. Architektom kostola bol Milan Hodoň. Dovtedy sa bohoslužby konali v kaplnke so zvonicou alebo na iných miestach. Koncom 60.rokov 20.storočia sa vo veriacich čoraz častejšie prejavovala túžba postaviť si vlastný kostol. Podporu našli veriaci vo vedení obce aj u vtedajšieho správcu fary v Pruskom. Vybral sa pozemok a vybraní aktivisti začali po domoch organizovať prvé zbierky. Našli sa však aj takí občania, ktorí boli proti výstavbe kostola a všemožne sa im snažili zabrániť. Bohužiaľ, nakoniec sa im to aj podarilo. Na pozemku, kde mal stáť kostol, bol neskôr postavený Dom nádeje. Rok 1989 a sním súvisiace spoločenské zmeny priniesli so sebou aj novú nádej na výstavbu kostola. Základný kameň bol posvätený v Bratislave v roku 1990 pápežom Jánom Pavlom II. a následne o pár mesiacov navštívil Mikušovce Mons. Ján Chryzostom Korec, aby posvätil stavenisko nového kostola. V roku 1999 bol chrám slávnostne vysvätený a zasvätený svätému Gorazdovi, učeníkovi svätého Cyrila a Metoda. Kostol sa nachádza na okraji cintorína v strede obce Mikušovce.