Kostol svätého Františka z Assisi v Štiavniku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Františka z Assisi bol postavený v neskorobarokovom slohu v roku 1771. Upravovaný bol v roku 1938 a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare T s polkruhovým záverom. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba. Stojí v strede obce.