Kostol narodenia Panny Márie v Liptovskej Sielnici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický Kostol narodenia Panny Márie z 13.storočia, pravdepodobne už pred rokom 1200. Upravovaný bol v rokoch 1520, 1646, 1672, v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1974-1978. V roku 1750 bol barokovo upravený. Rokokový mobiliár pochádza z 2.polovice 18.storočia. Bol to dvojloďový kostol s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa v časti Liptovská Mara na západnom brehu Vodnej nádrže Liptovská Mara. V súčasnosti zostali iba základy a veža kostola.