Kostol svätého Ladislava v Liptovských Matiašovciach

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne neskororenesančný opevnený rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ladislava bol postavený v roku 1697. Upravovaný bol v rokoch 1701, 1923 a 1972-1974. Je to jednoloďová, jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. V interiéri kostola sa nachádzajú časti pôvodného zariadenia zo 17.storočia. Stojí v časti Nižné Matiašovce na juhozápadnom okraji obce na ulici Hlavná.

Opevnenie kostola. Neskororenesančné kamenné opevnenie okolo kostola vybudované začiatkom 18.storočia. Upravované bolo po roku 1947 a v roku 1971. Má obdĺžnikový pôdorys.