Kostol svätého Martina biskupa z Tours v Liptovskom Hrádku

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v 2.polovici 13.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí. Renesančné a barokovo-klasicistické úpravy v 17.storočí, v rokoch 1610, 1673 a 1768. Ďalšie úpravy koncom 18.storočia a v rokoch 1931 a 1981. Okolo kostola bol v 17.storočí postavený obranný múr. Zachované ranogotické okno a fragmenty gotických nástenných malieb. Barokovo-rokokový mobiliár pochádza z polovice 18.storočia. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Kostol stojí v časti Dovalovo na vyvýšenine vo východnej časti obce.

Hradbový múr s bránou. Renesančné opevnenie s barokovou bránou z roku 1610 okolo kostola. Upravované bolo v roku 1768 a v 20.storočí. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika.

Príkostolný cintorín.