Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej pochádza zo začiatku 14.storočia z rokov 1319-1326. Loď bola renesančne upravená, v polovici 16.storočia bola pristavaná veža a opevnenie. Mobiliár kostola pochádza zo 17. a 18.storočia. Kostol prešiel barokovou úpravou v roku 1716. Ďalšie úpravy v rokoch 1921, 1951 a 2003. Okolo kostola sa nachádza renesančné opevnenie. Je to jednoloďová, jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom svätyne. V interiéri sa nachádza gotická nástenná maľba z 1.polovice 15.storočia. Stojí v strede obce.