Kostol Najsvätejšej Trojice vo Východnej (Wisnerov kostol)

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1990. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Klasicistický rímsko-katolícky filiálny Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 1.tretine 19.storočia. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Svarín nad sútokom potokov.

Drevená zvonica.

Cintorín.