Kasáreň v mestskej časti Juh (Hasičské kasárne – Červený kohút)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Stavby v štýle rondokubizmu postavené v rokoch 1925-1928. Autorom stavieb je Ľudovít Oelschläger. Nachádza sa v lokalite Skladná na ulici Požiarnická 4. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Dom veliteľa. Služobný byt (hasičská poisťovňa). Upravovaný bol koncom 20.storočia. Radová trojpodlažná stavba s podpivničením, jedno a dvojtraktovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom.

Garáže. Upravované boli v 2.polovici 20.storočia. Radové garáže s pohotovostnými priestormi. Trojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Administratívna budova. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Nárožná trojpodlažná stavba s podpivničením, dvoj a dvakrát trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U.