Kalvária a skalné sanktuárium na Butkove

Kalvária a skalné sanktuárium na Butkove

Krížovú cestu na vrchu Butkov tvorí 14 zastavení, ktoré sú umiestnené na úseku dlhom 900m. Popri ceste sú umiestnené aj oddychové zóny s lavičkami. Vybudovaná bola v rokoch 2015-2016. Zastavenia Krížovej cesty sú zhotovené prevažne z kameňa. Sú to polkruhové steny vyložené kameňom. Na kamenných doskách sú vyryté čísla zastavení a dopĺňajú ich Ježišove slová svätej Faustíne, apoštolke Božieho milosrdenstva, zaznamenané v jej Denníčku. Pri každom zastavení sú umiestnené lavice na sedenie, oddych a modlitbu. Originálne bronzové reliéfy zastavení, nachádzajúce sa v strede, vytvoril medailér Štefan Novotný z Kremnice. Výjavy na reliéfoch sa vzťahujú k danému zastaveniu. Jednotlivé zastavenia Kalvárie spája kamenný múr. Kalvária je súčasťou skalného sanktuária Božieho milosrdenstva, ktoré tu ako pútnické miesto vyrastá od roku 2013. Kalvária so skalným sanktuáriom sa nachádza v katastri obce Ladce.