Kalvária a skalné sanktuárium na Butkove – Ladce

Kalvária a skalné sanktuárium na Butkove – Ladce

Krížovú cestu Božieho milosrdenstva na západnom svahu vrchu Butkov (764,6m) priamo nad kameňolomom tvorí 14 zastavení. Vybudovaná bola v rokoch 2015-2016. Požehnal ju 17.9.2016 žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Celková dĺžka krížovej cesty je 1.400m. Začína približne 500m od parkoviska pod chatou Muflónka a je to jej prvá a náročnejšia časť pre vyššie prevýšenie terénu. Druhú časť dlhú 900m tvoria jednotlivé zastavenia vo forme malých kaplniek pod holým nebom, ktorých polkruhové steny sú vyložené kameňom. Zastavenia sú zároveň aj oddychovými zónami s lavičkami. Jednotlivé zastavenia spája kamenný múr. Na kamenných doskách sú vyryté čísla jednotlivých zastavení a dopĺňajú ich Ježišove slová svätej Faustíne, apoštolke Božieho milosrdenstva, zaznamenané v jej denníčku. Originálne bronzové reliéfy zastavení, nachádzajúce sa v strede, vytvoril medailér Štefan Novotný z Kremnice. Výjavy na reliéfoch sa vzťahujú k danému zastaveniu. Kalvária je súčasťou Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva, ktoré tu ako najmladšie pútnické miesto na Slovensku vyrastá od roku 2013. V jej závere sa nachádza Brána rodiny, ktorá je vstupným miestom do skalného sanktuária. Kalvária a skalné sanktuárium sa nachádzajú v katastri obce Ladce. Súčasťou skalného sanktuária sú:

Kaplnka Božieho milosrdenstva.

Kríž na hore Butkov.

Detviansky kríž na hore Butkov.

Pamätník svätého Jána Pavla II.

Pamätník svätej sestry Faustíny.

Zóna pokánia a milosrdenstva.

Socha Panny Márie v mariánskom areáli.

Socha svätého Jozefa.

Socha Zmŕtvychvstalého Krista.

Zvonica svätého Jána Pavla II.

Brána rodiny.