Kalvária v Dubnici nad Váhom

Kalvária v Dubnici nad Váhom

Kalvária bola postavená v roku 1770. Spodnú časť areálu pretína v súčasnosti cestná komunikácia. V súvislosti s jej výstavbou bola premiestnená kaplnka druhého zastavenia. Pod cestou na úpätí svahu zostalo prvé zastavenie a úvodná kaplnka postavená nad prameňom, ktorý bol upravený do podoby malej studničky. Prvých dvanásť zastavení je postavených v dvoch radoch po okrajoch odlesneného svahu. Spája ich chodník vedúci od jednej k druhej. Stredom svahu sa vinie rad líp. V kaplnkách boli umiestnené pôvodne na plechu maľované výjavy zastavení, ktoré boli v roku 1902 nahradené novými reliéfmi, vyrezávanými z lipového dreva podľa kompozícií M. Feuersteina. Dnes sú v úschove farského úradu a podľa nich vytvoril Dubničan Viliam Schmidtbauer dnešné maľby. Na samotnom vŕšku stojí kaplnka Svätého kríža. Pred kaplnkou sú tri drevené kríže pochádzajúce pravdepodobne z 19.storočia. Kalvária sa nachádza na miernom vŕšku na východnom okraji mesta.