Kalvária v Dubnici nad Váhom

Kalvária v Dubnici nad Váhom

Kalvária bola postavená v roku 1770 a jej výstavbu financoval Ján Ilešházi. Spodnú časť areálu pretína v súčasnosti cestná komunikácia. V súvislosti s jej výstavbou bola premiestnená kaplnka druhého zastavenia. Pod cestou na úpätí svahu zostalo pri oplotení závodu prvé zastavenie a úvodná kaplnka postavená nad prameňom, ktorý bol upravený do podoby malej studničky. Prvých dvanásť zastavení je postavených v dvoch radoch po okrajoch odlesneného svahu. Spája ich chodník vedúci od jednej k druhej. Stredom svahu sa vinie rad líp. V kaplnkách boli umiestnené pôvodne na plechu maľované výjavy zastavení, ktoré boli v roku 1902 nahradené novými reliéfmi, vyrezávanými z lipového dreva podľa kompozícií rezbára M. Feuersteina. Dnes sú v úschove farského úradu a podľa nich vytvoril dubnický maliar Viliam Schmidtbauer dnešné maľby. Na samotnom vŕšku stojí Kaplnka Svätého kríža. Pred ňou stoja tri drevené kríže pochádzajúce pravdepodobne z 19.storočia. Kalvária sa nachádza na miernom vŕšku na východnom okraji mesta Dubnica nad Váhom.