Dub v Kremnici

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 21m, obvodom kmeňa 537cm, priemerom koruny 30m a vekom 300 rokov. Strom svojim vekom, obvodom kmeňa a veľkosťou koruny tvorí dominantný objekt Zechenterovej záhrady. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Kremnici v západnej časti Zechenterovej záhrady.