Lipa v Kremnici – Leopold Šachta

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa veľkolistá s výškou 28m, obvodom kmeňa 503cm, priemerom koruny 22m a vekom 230 rokov. Je chránená z dôvodu jej krajinárskej dominanty a z vedecko-výskumného, náučného, kultúrno-výchovného, ekologického, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádza sa v Kremnici asi 45m od hraničného kameňa pri dome č.808.