Sekvoja obrovská

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 22m, obvodom kmeňa 472cm, priemerom koruny 9m a vekom 100 rokov. Je chránený z dôvodu jeho krajinárskej dominanty a z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a ekologických dôvodov. Nachádza sa v Kremnici v záhrade pred domom č.629 na Zlatej ulici (Morova záhrada).