Tisy v Kremnici

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre tisu obyčajného s výškou 13 a 15m, obvodom kmeňa 252 a 231cm, priemerom koruny 10m a vekom 200 rokov. Sú chránené z kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v Kremnici a rastú v blízkosti domu, v ktorom žil a pracoval slovenský spisovateľ Dr. Zechenter Laskomerský. Nachádzajú sa v severovýchodnej časti Zechenterovej záhrady pri dome č.948.