Lipa v Kremnici – Staré Piargy

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa veľkolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 500 cm, priemerom koruny 14m a vekom 250 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Kremnické Bane asi 1000m od rázcestia štátnej cesty z Kremnice do Martina a miestnej komunikácie na Staré Piargy.