Aspremontov palác

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Mestský palác. Neskorobarokový mestský palác bol postavený v roku 1770. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v polovici 19.storočia a po roku 1918. Má trojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ján Josef Tahlerr. Solitér stojí na ulici Špitálska 24 v severovýchodnej časti Pamiatkovej zóny.

Mestský park. Okolo paláca sa rozprestiera oplotený francúzsky park, tzv. Medická záhrada s historickou zeleňou.

Pomník S. Petöfiho.

Oplotenie. Kovové a murované neskorobarokové uličné oplotenie okolo parku pochádza z roku 1770.

Leave a Reply