Aponiho palác

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rokoková stavba je jednou z historických budov slúžiacich Mestskému múzeu v Bratislave. Palác dal postaviť gróf Juraj Aponi pochádzajúci zo starej uhorskej šľachtickej rodiny. Bol členom uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady a stal sa hlavným županom župy Tolna. Narodil sa v Oponiciach, skoro celý život však prežil v Prešporku, vtedy hlavnom, sídelnom a korunovačnom meste uhorského kráľovstva, kde 32 rokov vykonával funkciu kráľovského radcu. Palácový objekt vznikol ako novostavba na mieste dvoch starších neskorobarokových meštianskych domov z obdobia okolo roku 1715, v rokoch 1761-1762. Upravovaný bol v rokoch 1867, 1910 a 1913. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autor projektu nie je známy, v staršej literatúre stavbu pripisovali Franzovi Antonovi Hillebrandtovi. Spĺňal všetky atribúty obytného a reprezentačného mestského sídla. Prízemné miestnosti uličného traktu pôvodne slúžili ako obytné a skladovacie priestory. Z podbránia je vstup do pomerne strohého palácového schodiska s rokokovým mrežovým zábradlím. Od 30.rokov 20.storočia sú na podestách inštalované kamenné barokové skulptúry svätcov. Radová stavba stojí na ulici Radničná 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. V priestoroch paláca sa nachádzajú Múzeum vinohradníctva a Múzeum historických interiérov, ktoré sú súčasťou Múzea mesta Bratislavy.

Leave a Reply