Zvonica vo Vieske-Bezdedov – Púchov

Zvonica vo Vieske-Bezdedov – Púchov

Zrubová stavba so štvorcovým pôdorysom a ihlanovou strechou, z ktorej vyrastá drevená konštrukcia nesúca zvon a chránená rovnako ihlanovou strieškou. Strecha i strieška sú pokryté plechovou krytinou. Zvonica sa nachádza v Púchove, mestská časť Vieska-Bezdedov, nad odbočkou do mestskej časti Hoštiná.