Zvonica v Záblatí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Klasicistická murovaná zvonica s lurdskou kaplnkou Panny Márie z roku 1831. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Trenčíne, v mestskej časti Záblatie na ulici Pri parku južne od kaštieľa.