Borovica na ulici B. Němcovej

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, historického, estetického a ekologického významu. Exemplár je významný vysokou biologickou hodnotou a zriedkavým výskytom. Borovica hladká je vysoká 20m, s obvodom kmeňa 157cm, priemerom koruny 12m a vekom 70 rokov. Stojí na ulici Boženy Němcovej 8 v záhrade.