Zvonica v Malých Stankovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Klasicistická murovaná zvonica z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1983 a pred rokom 2000. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je prízemná. Stojí v Trenčianskych Stankovciach, juhozápadne od evanjelického kostola v časti Malé Stankovce.

Leave a Reply