Zvonica v Trenčianskej Teplej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Zvonica postavená v polovici 15.storočia v gotickom slohu. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Upravovaná bola v 17., 18., 20.storočí a v 90.rokoch 20.storočia. Stojí na cintoríne v miestnej časti Dobrá pri rímsko-katolíckom Kostole povýšenia Svätého kríža.

Leave a Reply