Vodná elektráreň Považská Bystrica

Vodná elektráreň Považská Bystrica

Vodná elektráreň sa nachádza na umelom koryte alebo derivačnom kanáli (Hričovský kanál) rieky Váh. Je to architektonicky a technicky hodnotný súbor industriálnych objektov strojovne a kanálového systému vodného diela postaveného v rokoch 1958-1963. Do prevádzky bol uvedený v roku 1964. Je súčasťou Vážskej kaskády (systém 22 priehrad a vodných elektrární na rieke Váh). Je posledným stupňom na tomto derivačnom kanáli. Využitá voda je odvádzaná do vodnej nádrže Nosice, v ktorej sa spája odpadný kanál vodnej elektrárne s prirodzeným korytom rieky Váh. Sú v nej inštalované tri Kaplanove turbíny s inštalovaným výkonom 55,2MW. Priemerná ročná výroba je 115,3GWh elektrickej energie. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považské Podhradie. Od roku 2010 je súbor objektov zaradený medzi pamätihodnosti mesta.