Tis na katolíckom cintoríne

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1983 a 1996. Tis obyčajný s výškou 11m, obvodom kmeňa 209cm, priemerom koruny 12m a vekom 150 rokov. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného, kultúrno-výchovného, krajinárskeho a estetického významu. Nachádza sa v Banskej Bystrici asi 100m severne od vstupnej brány na cintorín.