Tis na Skuteckého ulici

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1983 a 1996. Tis obyčajný s výškou 11m, obvodom kmeňa 176cm, priemerom koruny 11m a vekom 150 rokov. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného, kultúrno-výchovného, krajinárskeho a estetického významu. Nachádza sa v Banskej Bystrici na križovatke ulíc Rudlovská a Skuteckého.