Urpínska alej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1983 a 1996. Skupina 76 stromov. Nachádza sa tu 64 líp veľkolistých s výškou od 7 do 22m, obvodom kmeňa od 134 do 476cm, priemerom koruny od 6 do 24m a vekom od 100 do 250 rokov. Ďalej tu rastú dva agáty biele s výškou 17 a 14m, obvodom kmeňa 245 a 262m, priemerom koruny 9a 11m a vekom 250 a 200 rokov. Javor poľný s výškou 11m, obvodom kmeňa 250cm, priemerom koruny 10m a vekom 200 rokov. Deväť exemplárov pagaštanu konského s výškou od 7 do 13m, obvodom kmeňa od 133 do 267cm, priemerom koruny od 9 do 15m a vekom od 100 do 250 rokov. Stromy sú chránené z vedecko-výskumného, náučného, kultúrno-výchovného, krajinárskeho a estetického významu. Aleja je neoddeliteľnou súčasťou banskobystrickej Kalvárie. Tento celok je jednou z najhodnotnejších lipových alejí v okrese.