Súsošie Najsvätejšej Trojice v Krakovanoch

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 2018. Barokové dielo z roku 1757. Upravované bolo v rokoch 1847, 1887 a začiatkom 20.storočia. Nachádza sa vo východnej časti miestnej časti Stráže na križovatke ulíc Školská a Železničná južne od železničnej trate. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec súsošia svätej Trojice. Má štvorcový pôdorys.

Stĺp. Valcový kamenný stĺp súsošia svätej Trojice. Má kruhový pôdorys.

Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice.