Súsošie korunovania Panny Márie v Novoti

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Ľudovo-klasicistické dielo z roku 1806. Nachádza sa pri dome č.879. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný pilier s podstavcom a reliéfmi svätého Alojza.

Súsošie. Súsošie korunovania Panny Márie, Najsvätejšej Trojice.