Socha svätého Jána Nepomuckého v Novoti

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Neskorobarokové dielo z roku 1805. Upravovaná bola v rokoch 2002-2004. Nachádza sa pred rímsko-katolíckou farou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný pilier s podstavcom a reliéfmi pod sochou svätého Jána Nepomuckého.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.