Socha Krista Trpiteľa v Novoti

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Ľudovo-klasicistické dielo z roku 1825. Upravovaná bola v roku 1950. Nachádza sa na vyvýšenine v lokalite Barútkovo. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom Panny Márie.

Socha. Prícestná socha Krista Trpiteľa je osadená na vrchole piliera na podstavci.

Reliéf. Na podstavci pod sochou sa nachádza reliéf Panny Márie.