Socha nepoškvrnenej Panny Márie v Námestove

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Barokové dielo z roku 1758. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole na Štefánikovej ulici. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný štvorboký pilier s podstavcom a reliéfmi svätého Juraja a Márie Magdalény.

Socha. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata).