Súsošie Golgoty v Čachticiach

Národná kultúrna pamiatka Súsošie vyhlásená v roku 1963. Baroková Golgota (Oplakávanie Krista) z 2.polovice 18.storočia stojí v strede obce na ulici Malinovského. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Trojdielny barokový podstavec pod súsoším z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1991.

Kríž s korpusom. Baroková socha ukrižovaného Krista z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1991. Nachádza sa v strede súsošia.

Socha I. Baroková socha svätej Márie Magdalény z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1991. Nachádza sa v strede súsošia pod krížom.

Socha II. Baroková socha Panny Márie z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1991.

Socha III. Baroková socha svätého Jána Evanjelistu z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1991.

Leave a Reply