Socha svätej Anny vo Veľkom Rovnom

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1967. Barokové dielo z roku 1760. Nachádza sa pred rímsko-katolíckou farou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec pod sochou.

Socha. Socha svätá Anna vyučuje Pannu Máriu.