Socha svätej Alžbety

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Dielo z roku 1907. Autorom je A. Rigele. Nachádza sa na nádvorí prepoštského paláca na ulici Kapitulská v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký kamenný hranolový podstavec pod sochou svätej Alžbety.

Socha. Súsošie svätej Alžbety s deťmi na podstavci.

Leave a Reply