Socha leva (M. R. Štefánik)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Socha leva na stĺpe, ako pocta M. R. Štefánikovi a pamätník československej štátnosti, stojí od roku 1936 na Vajanského nábreží v Pamiatkovej zóne. Upravovaný bol v rokoch 1940 a 1988. Autormi sochy sú B. Kafka a I. Salay, autorom reštauračných prác v roku 1988 je I. Porubovič.

Leave a Reply