Súsošie svätého Floriána

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Floriánskom námestí pri farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v severovýchodnej časti Pamiatkovej zóny. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec I. Kamenný barokový podstavec z rokov 1732-1738. Upravovaný bol v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza zo Sartoryho dielne.

Podstavec II. Kamenný barokový podstavec z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza zo Sartoryho dielne.

Podstavec III. Kamenný barokový podstavec z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza zo Sartoryho dielne.

Stĺp. Kamenný barokový stĺp z rokov 1732-1738. Upravovaný bol v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia stĺpu. Kópia kamenného barokového stĺpu z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha I. Baroková socha svätého Floriána z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy I. Kópia barokovej sochy svätého Floriána z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha II. Baroková socha svätého Vavrinca z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza zo Sartoryho dielne.

Kópia sochy II. Kópia barokovej sochy svätého Vavrinca z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha III. Baroková socha svätého Donáta z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza zo Sartoryho dielne.

Kópia sochy III. Kópia barokovej sochy svätého Donáta z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha IV. Baroková alegória Viery z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy IV. Kópia barokovej alegórie Viery z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha V. Baroková alegória Nádeje z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy V. Kópia barokovej alegórie Nádeje z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha VI. Baroková alegória Lásky z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy VI. Kópia barokovej alegórie Lásky z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Súsošie. Barokové súsošie anjelov letiacich s kartušou z rokov 1732-1738. Upravované bolo v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia súsošia. Kópia barokového súsošia anjelov letiacich s kartušou z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha VII. Baroková socha anjela stojaceho na volúte I z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy VII. Kópia barokovej sochy anjela stojaceho na volúte I z rokov 2008-2014. Autorom je V. Višváder.

Socha VIII. Baroková socha anjela kľačiaceho na volúte I z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy VIII. Kópia barokovej sochy anjela kľačiaceho na volúte I z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha IX. Baroková socha anjela sediaceho na volúte I z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy IX. Kópia barokovej sochy anjela sediaceho volúte I z roku 2008. Autorom je V. Višváder.

Socha X. Baroková socha anjela stojaceho na volúte II z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy X. Kópia barokovej sochy anjela stojaceho na volúte II z rokov 2008-2014. Autorom je V. Višváder.

Socha XI. Baroková socha anjela kľačiaceho na volúte II z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy XI. Kópia barokovej sochy anjela kľačiaceho na volúte II z rokov 2008-2014. Autorom je V. Višváder.

Socha XII. Baroková socha anjela sediaceho na volúte II z rokov 1732-1738. Upravovaná bola v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza z Godeho dielne.

Kópia sochy XII. Kópia barokovej sochy anjela sediaceho na volúte II z rokov 2008-2014. Autorom je V. Višváder.

Reliéf I.  Figurálny barokový reliéf vhodenie svätca do rieky Enns z rokov 1732-1738. Upravovaný bol v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza zo Sartoryho dielne.

Reliéf II. Figurálny barokový reliéf mučenícka smrť svätého Floriána z rokov 1732-1738. Upravovaný bol v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza zo Sartoryho dielne.

Reliéf III. Figurálny barokový reliéf odvážanie mŕtveho tela svätca z rokov 1732-1738. Upravovaný bol v 18.storočí, v rokoch 1823-1824, 1887, 1924, 1938 a 1947. Dielo pochádza zo Sartoryho dielne.

Oplotenie. Novobarokové kamenné a kovové oplotenie z 19.storočia. Upravované bolo v rokoch 1976-1977.

Leave a Reply