Socha svätého Jána Nepomuckého v Jablonovom

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa pred obcou vľavo od cesty pri starom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec. Má štvorcový pôdorys.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého na podstavci.