Socha svätého Jána Nepomuckého v Bytči

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí Slovenskej republiky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s podstavcom. Stĺp s podstavcom pod sochou svätého Jána Nepomuckého z obdobia pred rokom 1731.

Socha. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého na stĺpe s podstavcom z roku 1731.

Oplotenie. Kovové oplotenie z 19.storočia. Má štvorcový pôdorys.