Socha svätého Jána Nepomuckého v Domaniži

Socha svätého Jána Nepomuckého v Domaniži

Socha svätého Jána Nepomuckého bola postavená pravdepodobne okolo roku 1738. Pôvodne stála na križovatke ciest z Domaniže do Fačkova na odbočke do osady Domanižská Lehota. Táto cesta viedla cez Blatnicu popod Baranie. Namiesto sochy bol na tejto križovatke neskôr zasadený ovocný strom. Socha bola premiestnená na severovýchodné úpätie vrchu Háj (487,1m), kadiaľ viedla stará cesta do osady Domanižská Lehota, a ďalej do Sádočného a Čelkovej Lehoty. Vtedy dnešná asfaltová cesta neexistovala. V súčasnosti na mieste stojí iba zdobený podstavec bez sochy, ktorá je pravdepodobne reštaurovaná. Prístup k soche je od Kostola svätého Mikuláša, biskupa, od ktorého je vzdialená približne 600m po lesnom chodníku ponad asfaltovú cestu, alebo po rovnakom chodníku od bývalých skladov pod lokalitou Na Masné. Snáď sa k nám dostane informácia o znovuosadení zreštaurovanej sochy.