Socha svätého Floriána v Šišove

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2018. Ranoklasicistické kamenné dielo z konca 18.storočia. Upravované bolo na začiatku 21.storočia. Nachádza sa v strede obce Šišov pred domom č.54. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Hranolový štvorboký podstavec sochy svätého Floriána.

Socha. Kamenná socha svätého Floriána.