Socha svätého Floriána v Brunovciach

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková socha svätého Floriána s dvoma anjelmi z 18.storočia stála pôvodne pri vchode do kaštieľa (budovy č.188) v parku.

Leave a Reply