Kaštieľ v Brunovciach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Neskororenesančný kaštieľ s prvkami baroka. Postavil ho Imrich Berčéni na mieste bývalého dreveného poľovníckeho kaštielika Forgáčovcov. V rokoch 1695-1697 kaštielik upravili, zariadili novým nábytkom a postavili barokovú kaplnku. Po roku 1723 pristavali nárožné veže. Je charakteristický cibuľovými strechami na štyroch nárožných vežiach. Poskytoval bezpečné útočisko synovi Imricha Berčéniho, Mikulášovi, veliteľovi kuruckých vojsk Františka II. Rákociho. Pôvodne bol opevnený valom a priekopou. V dvornom trakte sa nachádza malá Kaplnka nanebovzatia Panny Márie, prestavaná pri zbúraní štvrtého krídla budovy. V kaplnke bol barokový oltár i obrazy zo začiatku 18.storočia. Okolo kaštieľa je anglický park z konca 18.storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s podkrovím a pivnicou, trojkrídlová s nárožnými vežami a rovnou atikou. Kaštieľ mal pôvodne uzavretú štvorkrídlovú dispozíciu s hranolovými nárožnými vežami a vonkajšie opevnenie s vodnou priekopou napájanou z Váhu. V roku 1710 kaštieľ obsadili cisárske vojská pod vedením generála Heistera, ktorý tu hľadal Mikuláša Berčéniho. Berčéni bol hlavným veliteľom povstaleckých vojsk Františka II. Rákociho. Ale nenašiel ho tu. V 1.tretine 18.storočia ho kúpil P. Šándor zo Slávnice a čoskoro ho zbarokizoval. Pri barokovej úprave vymenil pôvodnú oblúčikovú atiku za rovnú a upravil veže s cibuľovými strieškami. V 19.storočí zbúrali jedno krídlo kaštieľa a vybudovali anglický park. Pôvodne štvorkrídlová budova s podkrovím a pivnicou a nárožnými vežami a ústredným rizalitom, v ktorom je umiestnený kamenný portál s pilastrami a rímsou. Okolo celej budovy obieha rovná atika, na nárožiach cibuľovité striešky na vežiach. V nádvorí arkádová chodba. Poslednými majiteľmi boli Medňanskí, ktorí tu koncom 19.storočia mali bohaté zbierky, najmä nábytok a fajansu. V bývalej kaplnke zachovaná bohatá manieristická štuková výzdoba klenieb z 2.polovice 17.storočia. V 2.svetovej vojne bol kaštieľ zničený. S pamiatkovou obnovou sa začalo v roku 1983. Kaštieľ je pre verejnosť neprístupný. Patril DÚŽS, neskôr Únii žien Slovenska. V súčasnosti ho vlastní štátna správa a využíva ho ako školiace stredisko NBÚ. Stojí na ulici Na družstvo 188.

Súsošie I. Súsošie svätého Jána Nepomuckého.

Súsošie II. Súsošie svätého Floriána, svätého Vendelína a svätého Rochusa.

Park.

Leave a Reply